Өтінішіңізді сайттағы арнайы бөлімде жариялау үшін жол берілген құқық бұзушылықтар мен нақты лауазымды тұлғалар туралы ақпаратты қысқа да нұсқа баяндаңыз. Барлық алаңдарды толтырыңыз. «Жөнелту» сілтемесіне басқаннан кейін, сіздің электронды мекенжайыңызға өтінішіңіздің тіркелгені туралы оның мәртебесі берілген сілтемемен хабарлама келеді.

Өтініш

Сипаттама*

Файлды таңдаңыз Файл таңдалған жоқ
* Жүктелетін файлдардың жалпы мөлшері 20 Мб-тан аспауға тиіс. В случае, если загружаемые вами файлы превышают допустимый лимит, рекомендуется воспользоваться архиватором zip.
** Өтінішті жөнелту уақыты өтінішке тіркелетін файлдардың мөлшеріне байланысты болады

Өтініш жасаушымен байланысу ақпараты